Wypełnij kartę projektu i dowiedz się czy Twoja inwestycja ma szanse na dofinansowanie.

Na podstawie uzyskanych informacji nasi specjaliści będą mogli ocenić Państwa możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Aby umożliwić nam wstępną pracę nad projektem prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Szczegółowe opisanie planowanej inwestycji pozwoli precyzyjnie określić państwa szansę na pozyskanie dotacji unijnych.

Dokonamy rzetelnej analizy Formularza i bezpłatnie wskażemy propozycje pozyskania dotacji na realizację Państwa projektu, uwzględniając optymalne źródło finansowania, poziom dofinansowania (w %), termin naboru wniosków oraz przedstawimy indywidualną ofertę cenową.

Pobierz kartę projektu: (dokument nalezy uzupełnić i wysłać e-mailem, lub wydrukować uzupełnić i przesłać faxem).
Karta projektu A1 Europe.doc

lub wypełnij go teraz wpisując poszczególne dane w odpowiednie pola.

* pole wymagane
Informacje dotyczące przedsiębiorstwa
Pełna nazwa firmy: *
Dane teleadresowe przedsiębiorstwa
Województwo:
Adres:
Strona www:
osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Informacje dotyczące badania rynkowego
Proszę zaznaczyć, zakres/zakresy badania, które planują państwo zlecić. * badanie rynku środków produkcji
badanie rynku dóbr szybkozbywalnych
badanie rynku usług
badanie rynku producentów
badanie rynku hurtowników
badanie rynku odbiorcy detalicznego
badanie rynku lokalnego
badanie rynku regionalnego
badanie rynku krajowego
badanie rynku europejskiego
badanie rynku światowego
inne
Proszę zaznaczyć, w jakim czasie potrzebują państwo wyników badania. *
do 1 miesiąca
1 miesiąc – 3 miesiące
powyżej 3 miesięcy
inny
Jaki budżet chcieliby państwo przeznaczyć na badanie?
Czy po przeprowadzonym badaniu będą potrzebne państwu rekomendacje do działań wspierających sprzedaż?
tak
nie
Źródło informacji o A1 Europe
Szanujemy poufność danych.
Uprzejmie zaznaczamy, iż wszelkie informacje podane w karcie projektu są traktowane jako poufne i będą wykorzystane przez firmę A1 Europe jedynie w celu oceny planowanego badania rynkowego.


Wysłanie wypełnionego kwalifikatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uzyskanie informacji zwrotnej na zapytanie oraz akceptację polityki prywatności.
Proszę przepisać słowa z obrazka
* pole wymagane
W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą 12 259 80 70